• Latest News : ,
  • Latest News : ,
  • Latest News : ,

NEWS DETAILS

ส.บอลฯ , ปตท. ร่วมกับ อบจ. ชลบุรี จัดอบรมโค้ชหลักสูตรเบื้องต้น ครั้งที่ 4/2563 ที่ ชลบุรี สเตเดียม

ที่สนามชลบุรี สเตเดี้ยม จังหวัดชลบุรี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ขึ้น

ภายในพิธีเปิดการอบรม นำโดย  นางดารัตน์ สุรักขกะ ผอ.กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ชลบุรี พร้อมด้วย พันจ่าอากาศเอกพีรพงษ์ เวชบุตร นักสันทนาการชำนาญการ รักษาการหัวหน้าฝ่ายกีฬา นางสาวนิภาพร รัตนปริยนุช นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ อบจ.ชลบุรี นายอรุณ ตุลย์วัฒนางกูร วิทยากร นายเอกลักษณ์ ทองอ่ำ วิทยากรผู้ช่วย พร้อมด้วยผู้เข้ารับการอบรม 30 ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายเกรียงไกร พ่วงมาลี , 2. นายบุญโฮม อินทะสิงห์ , 3. นายชาญชัย ยลสุข , 4. นายธีรวิทย์ จอมอุย , 5. นายเอกพันธ์ แหวนหล่อ , 6. นายสหภพ เนาวบุตร , 7. นายกสานต์ จิตสัมพันธเวช , 8. นายศราวุฒิ แสงล้ำเลิศ , 9. นายไพรรัชช์ จันทนา , 10. นายประณต อุทัยศรี , 11. ด.ต.วชิรวุท อ่อนสีแดง , 12. นายเนตรน้อย พรหมทา , 13. นายสมโภชน์ บุญจันทร์ , 14. นายกล้าณรงค์ มิ่งขวัญ , 15. นายฐิติวัลค์ หอมระรื่น , 16. นายรุสดี อาแวสือแม , 17. นายกษิภัท บุญยกรชินเดช , 18. นายวิษณุ มุ่งตุลารักษ์ , 19. นายจิรภัทร ลาลาด , 20. พ.จ.อ.จตุพล เหลือบุญชู , 21. นายลูกหว้า อุ่นเรือน , 22. นายป่าร์ค ซันอิน , 23. นายไตรภพ หอมตะโก , 24. นายณัฐวุฒิ ข่อยแก้ว , 25. นายปฐวี ละอองพราว , 26. นายสิทธิพงษ์ เฟื่องกลิ่น , 27. นายศิลปากร สนั่นจิตร , 28. นายเทิดพงษ์ เจริญคีรี , 29. นายสราวุธ เหลาโพธิ์ , 30. นายสิทธิรักษ์ ว่องไว

อนึ่ง หลักสูตร FA Thailand Introductory ถือเป็นหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับคนที่ต้องการเป็นผู้ฝึกสอน โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรม ซึ่งหัวข้อหลักของการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย การพัฒนาเยาวชน, เทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละส่วน, การจัดการแข่งขัน, ฟุตบอลรากหญ้า, การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา และคอนเซ็ปต์ไทยแลนด์ เวย์ ซึ่งจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 วัน

สำหรับวันแรกได้มีการอบรมภาคทฤษฎีในหัวข้อ คุณลักษณะของโค้ช และเริ่มการสอนภาคปฏิบัติ ในหัวข้อการอบอุ่นร่างกาย, ความคล่องตัว, ความเร็ว และทักษะการเลี้ยงบอล โดยการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งนี้ จะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถส่งชื่อเข้าสมัครอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร AFC 'C' Coaching Certificate Course ได้ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Subscribe Our Monthly Newsletter