• Latest News : ,
  • Latest News : ,
  • Latest News : ,

NEWS DETAILS

ส.บอลฯ ร่วมกับ ปตท. ประกาศรายชื่อผู้อบรมโค้ชเบื้องต้น ครั้งที่ 3/2563 ที่ จ.น่าน

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ประกาศรายชื่อผู้ฝึกสอน ที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งที่ 3/2563 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 17 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 30 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1.นายมาโนช  ทรงกระจ่าง
2.นายศิวนันท์  ไชยปัญญาสิทธิ์
3.นายเอกชัย  ตั้งเพชรศักดิ์กุล
4.นายสุเนตร  สุยะ
5.นายทวีพงษ์  หมื่นจันทร์
6.นายสัมพันธ์  อินสองใจ
7.นายจักรพันธุ์  ก๋าแก้ว
8.นายสัมพันธ์  มิตรแก้ว
9.นายชานนท์  ธิลา
10.นายอนุพงศ์  อุ่นจิโน
11.นายอำนาจ  จิโน
12.นายธนาวุฒิ  บุตรวงษ์
13.จ่าสิบเอกอนันต์  จันต๊ะ
14.นายกชกร  ชีวะเกตุ
15.นายทศพร  สุนาโท
16.นายณัฐพงศ์  คุณผลิน
17.นายเจริญ  แซ่เล้า
18.นายทวิชา  พลอยกระโทก
19.นายสิทธิโชค  อินทะรังษี
20.นายเจษฎา  คิดชอบ
21.นายชนะพงศ์  เฟยตา
22.นายไพชยนต์  ศิริแก้ว
23.นายเอกพล  จีจอม
24.นายวรท  เตมีศักดิ์
25.นายชานนท์  วงศ์นันทเจริญ
26.นายปกรณ์ศักดิ์  กอกอง
27.นายศิริกุล  ขยัน
28.นายกิตตินันท์  สายปราง
29.นายสุรพงษ์  มหาวงศนันท์
30.นายสุชน  หาหวัน 

ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ให้โทรยืนยันสิทธิ์ที่เบอร์ 02-408-1523 ก่อนวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 หากผู้เข้ารับการอบรมมีรายชื่อ แต่ไม่มาอบรม จะไม่มีสิทธิ์ในการอบรมกับสมาคมฯ ทุกกรณี เป็นเวลา 1 ปี และทั้งหมดจะต้องมารายงานตัว เพื่อเข้าร่วมการอบรมที่ สนามกีฬากลางจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน เพื่อเริ่มอบรมในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 - 08.30 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง หลักสูตรการอบรมดังกล่าว จะจัดไปจนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรม ซึ่งหัวข้อหลักของการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย การพัฒนาเยาวชน, เทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละส่วน, การจัดการแข่งขัน, ฟุตบอลรากหญ้า, การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา และ ไทยแลนด์ เวย์ โดยใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 วัน

แสดงความคิดเห็น

Subscribe Our Monthly Newsletter