• Latest News : ,
  • Latest News : ,
  • Latest News : ,

NEWS DETAILS

ส.บอลฯ ร่วมกับ ปตท. แบโผรายชื่อผู้อบรมโค้ชเบื้องต้น ครั้งที่ 2/2563 ที่ ประจวบคีรีขันธ์ 

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ประกาศรายชื่อผู้ฝึกสอน ที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งที่ 2/2563 ณ สนามฟุตบอลชุมชนตะเกียบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 10 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 30 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1.นายอดิศักดิ์  ไวดาบ
2.นายสุรสิทธิ์  สุกรี
3.นายพิเชษฐ  บัวแก้ว
4.นายมนัส  มหากลั่น
5.นายสุทธิพร  ประธาน
6.นายสมศักดิ์  ชูสังข์
7.นายอิทธิ  บุญช่วย
8.นายสรศักดิ์  พัดประไพ
9.นายธนดล  ปกรณ์เลิศ
10.นายชัยเชษฐ์  คชโกศัย
11.นายพิเชษฐ์  สาดีน
12.นายอาชาวิน  บุญเกิด
13.นายจตุพังษ์  ทองสุข
14.นายเบญจพล  คล้อยเอี่ยม
15.นายอมเรศ  ศรีฉายนาม
16.นายนภา  ณ พัทลุง
17.นายอนุรักษ์  ดูแล
18.นายธนาพนธ์  มหาลาภก่อเกียรติ
19.จ.ส.อ.พนธกร  โปร่งจิตร
20.นายภูมินทร์  แสงทองอร่าม
21.นายเฉลิมพล  วาณิชยานันท์
22.นายมงคล  นกกาศักดิ์
23.นายสิชล  สีฉิม
24.นายโททวิช  บุญโต
25.นายอุเทน  บุญกาญจน์
26.นายสุรเชษฐ์  รัตนวาร
27.นายเจษฎา  ทองใหม่
28.นายนครินทร์  แสงงาม
29.นายอุทัย  สวนพันธ์นอก
30.นายนันทวัฒน์  พรมหาชัย 

ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ให้โทรยืนยันสิทธิ์ที่เบอร์ 02-408-1523 ก่อนวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 หากผู้เข้ารับการอบรมมีรายชื่อ แต่ไม่มาอบรม จะไม่มีสิทธิ์ในการอบรมกับสมาคมฯ ทุกกรณี เป็นเวลา 1 ปี และทั้งหมดจะต้องมารายงานตัว เพื่อเข้าร่วมการอบรมที่ สนามฟุตบอลชุมชนตะเกียบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเริ่มอบรมในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 - 08.30 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง หลักสูตรการอบรมดังกล่าว จะจัดไปจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรม ซึ่งหัวข้อหลักของการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย การพัฒนาเยาวชน, เทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละส่วน, การจัดการแข่งขัน, ฟุตบอลรากหญ้า, การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา และ ไทยแลนด์ เวย์ โดยใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 วัน

แสดงความคิดเห็น

Subscribe Our Monthly Newsletter