• Latest News : ,
  • Latest News : ,
  • Latest News : ,

NEWS DETAILS

แบโผ 31นักเตะเยาวชนฝีเท้าดีโซนอีสาน PTT ACADEMY

ผลการคัดนักกีฬา ในรอบโซนภาคอีสาน สนามที่สาม ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น โดยงานนี้ต้องขอขอบคุณโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นที่ได้ให้ทาง PTT ACADEMY ได้ใช้สถานที่ทำการคัดตัวนักกีฬา

ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับน้องที่ผ่านการคัดเลือกในรอบโซนภาคอีสาน จำนวน 31 คน โดยประกอบด้วย 

รุ่น พ.ศ. 2550 – 2551 จำนวน 13 คน
1 ด.ช. ต้นตระการ หรั่งศิริ
2 ด.ช. พลพล แก้วโบราณ
3 ด.ช. ทักษ์ดนัย ท่อสูงเนิน
4 ด.ช. ปรีติกรณ์ พรมลารักษ์
5 ด.ช. ศักรินทร์ บำรุงธรรม
6 ด.ช. คุณธัมม์ พันบูระ
7 ด.ช. อธิคม นาอุดม
8 ด.ช. ธีรภัทร ต้นกันยา
9 ด.ช. ประภวิษณุ์ สุริยะ
10 ด.ช. วัณพชัย คุ้มมา
11 ด.ช. เกียรติประวุฒิ จิตวิริยะเสถียร
12 ด.ช. ชนกันต์ เปรุนาวิน
13 ด.ช. ก้องทวีป หมักกระโทก

รุ่น พ.ศ. 2548 – 2549 จำนวน 18 คน
1 ด.ช. พีรวิชญ์ เหล่าชุมพล
2 ด.ช. พิสิษฐ์ บุญทศ
3 ด.ช. ภัทรชัย นูพิมพ์
4 ด.ช. รัชตภูมิ สอนชัยญาติ
5 ด.ช. วัชรินทร์ หึกขุนทด
6 ด.ช. จิตติศักดิ์ อินทรพิทักษ์
7 ด.ช. จีรชนม์ คามวุฒิ
8 ด.ช. พสธร จันทะบุดศรี
9 ด.ช. ศุภณัฐ สายกระสุน
10 ด.ช. เกียรติกังวาน อินทร์มะโรง
11 ด.ช. พีรพัฒน์ วีระธรณิศร์
12 ด.ช. ปภาวิน ดีบ้ง
13 ด.ช. กฤษณพงษ์ ผาหล้า
14 ด.ช. พีระ จันที
15 ด.ช. สิทธินนท์ โสนิราช
16 ด.ช. กีรพัฒน์ แก้วภู
17 ด.ช. เจตนิพัทธ์ เขียวนอก
18 ด.ช. วสันต์ คำภูศิริ

แสดงความคิดเห็น

Subscribe Our Monthly Newsletter