• Latest News : ,
  • Latest News : ,
  • Latest News : ,

NEWS DETAILS

ส.บอลฯ ร่วมกับ ปตท. ประกาศรายชื่อผู้อบรมโค้ชเบื้องต้น ครั้งที่ 1/2563 ที่ ปัตตานี

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ปตท. ประกาศรายชื่อผู้ฝึกสอน ที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งที่ 1/2563 ณ สนามฟุตบอลค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 3 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 30 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. พ.ท.กฤษณ์ติภณ นราพงศ์
2. จ.ส.อ.วิศิษฐพล ยังจันทร์อินทร์
3. ส.ท.ธรรมศักดิ์ ชูตรัง
4. อส.ทพ.ดุสิต หนองประทุม
5. ร.ท.เฉลิมศักดิ์ ผลอินทร์
6. นายนาวาวี อาสาบาโง
7. นายอับดุลการิม ดอเลาะ
8. นายสุกรี มะมิง
9. นายอับดลบาซิตร์ มูเก็ม
10. นายอิลยัส แวอีซอ
11. นายซุบฮี สนิ 
12. นายพีรพงศ์ ศรีนวลปาน 
13. นายฮาซัน ยูโซ๊ะ
14. นายจักริน ทะเรรัมย์
15. นายสะการียา กอและ
16. นายธนพนธ์ สมาน
17. นายชลทิศ ช้างขาว
18. นายซากีรีน ตีกาสม
19. นายอัมรี สาและ
20. นายพิเชษฐ์ สมันเล็บ
21. นายอัสมีน ตันหยง
22. นายชัยณรงค์ พงษ์พันธุ์
23. นายเฟาซี ยูโซะ
24. นายนศรัณญ์ สะมะเตะ
25. นายซัมเซม หนิมา
26. นายอับดุลรอฮีม สีตีเลาะ
27. นายกูไฟซัน สะดะ
28. นายสันติ บุญมี
29. นายพงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์
30. นายซาฟุดดีน สลาวะ

ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ให้โทรยืนยันสิทธิ์ที่เบอร์ 02-408-1523 ก่อนวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 หากผู้เข้ารับการอบรมมีรายชื่อ แต่ไม่มาอบรม จะไม่มีสิทธิ์ในการอบรมกับสมาคมฯ ทุกกรณี เป็นเวลา 1 ปี และทั้งหมดจะต้องมารายงานตัว เพื่อเข้าร่วมการอบรมที่ สนามฟุตบอลค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี เพื่อเริ่มอบรมในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 - 08.30 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง หลักสูตรการอบรมดังกล่าว จะจัดไปจนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรม ซึ่งหัวข้อหลักของการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย การพัฒนาเยาวชน, เทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละส่วน, การจัดการแข่งขัน, ฟุตบอลรากหญ้า, การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา และไทยแลนด์ เวย์ โดยใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 วัน

แสดงความคิดเห็น

Subscribe Our Monthly Newsletter