• Latest News : ,
  • Latest News : ,
  • Latest News : ,

NEWS DETAILS

ส.บอลฯ ร่วมกับ ปตท. แบโผผู้อบรมโค้ชเบื้องต้น ครั้งที่43 ที่ จ.ลำพูน

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกาศรายชื่อผู้ฝึกสอน ที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งที่ 43/2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน  ระหว่างวันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 30 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายกิตติมงคล กันทาสัก 
2. นายเสกสันท์ ปานพาน
3. นายพิทักษ์ ขัดสงคราม
4. นายพฤติพงษ์ จินา
5. นายอรรถพล คำมะยอม
6. นายยุทธภูมิ อำนักมณี
7. จสอ.ธวัชชัย ขุนพิลึก
8. นายพชร จิตโรภาส 
9. นายธนกฤต ต้นวงศ์
10. นายกิตติธัช เมืองเกษม
11. นายวริทธินนท์ ขันแก้ว
12. นายวีรพล ศรีวัง 
13. นายณัฐวุฒิ สายสูง
14. นายฐาปนนท์ บุญเกิด
15. นายพัชรินทร์ จันทร์แฝก
16. นายจักรกฤษณ์ ยอดาหญ
17. นายศรราม วงค์ภู
18. นายวิริยะพนธ์ ศรีคล้าย
19. นายกฤษฎา บุญนิตย์
20. นายชัยวัฒน์ หิรัญพิศ 
21 .นายวันชนะ รัตนะ
22. นายณัฐภัทร ยะแก้ว 
23. นายขจรศักดิ์ กาญจนะ 
24. นายกฤษกร  กระสายเงิน
25. นายพิชิต ศรีสวัสดิ์
26. นายวิโรจน์ มาน้อย
27. นายตนุภัทร นิธิเลิศวิจิตร 
28. นายบุรฐิกรณ์ จันอินตา 
29. นายภัทรพงศ์ ชุมสุข
30. จ.ส.อ.คชภูมิ เข็มทอง

ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ให้โทรยืนยันสิทธิ์ที่เบอร์ 02-408-1523 หรือ 095-914-1046 ก่อนวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 หากผู้เข้ารับการอบรมมีรายชื่อ แต่ไม่มาอบรม จะไม่มีสิทธิ์ในการอบรมกับสมาคมฯ ทุกกรณี เป็นเวลา 1 ปี และทั้งหมดจะต้องมารายงานตัว เพื่อเข้าร่วมการอบรมที่ สนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน เพื่อเริ่มอบรมในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 - 08.30 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง หลักสูตรการอบรมดังกล่าว จะจัดไปจนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรม ซึ่งหัวข้อหลักของการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย การพัฒนาเยาวชน, เทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละส่วน, การจัดการแข่งขัน, ฟุตบอลรากหญ้า, การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา และไทยแลนด์ เวย์ โดยใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 วัน

แสดงความคิดเห็น

Subscribe Our Monthly Newsletter