• Latest News : ,
  • Latest News : ,
  • Latest News : ,

NEWS DETAILS

ส.บอลฯ ร่วมกับ ปตท. ประกาศรายชื่อผู้อบรมโค้ชเบื้องต้น ครั้งที่ 44 จ.หนองคาย

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกาศรายชื่อผู้ฝึกสอน ที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งที่ 44/2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 30 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายวรายุ สังข์เพชร
2. นายพนม พนมเขต
3. นายจักรพันธ์ ไชยแสง
4. นายภูวณัฐ ทินราช
5. นายประกาศิต วิทยาบำรุง
6. นายอำนาจ ทรงรัมย์
7. นายกิตติศักดิ์ หมู่สวัสดิ์
8. นายวรวุฒิ อำภะรัตน์
9. นายสมพร สิมมะลา
10. นายธนาธิป มาสาซ้าย
11. นายเสกสิน ศรีปากดี
12. นายประภาส ละศรีจันทร์
13. นายสมหมาย โคตรพรม
14. นายมนัส บุญลับ
15. นายวิโรจน์ แพงคำฮัก
16. นายบัณฑิต จูมผา
17. นายกฤษฎา อันนุช
18. นายพลชัย นิตทยา
19. นายวชิระ โสภาวัน
20. นายอภิรักษ์ ใจบุญ
21. นายภีมวัจน์ ชีวยะพันธ์
22. นายไพรัช เนตรมุข
23. นายปิยมิตร พระโพธิ์
24. นายอภิสิทธิ์ สีทา
25. นายกุลชาติ แก้วโลมา
26. นายทักษิณ แก้วโลมา
27. นายฉัตรชัย เจียกกลาง
28. นายพงษ์สุรัตน์ กินารัก
29. นายคมกฤต? คงศิลา
30. จ.ส.อ.คมสัน อันภักดี

ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ให้โทรยืนยันสิทธิ์ที่เบอร์ 02-408-1523 ก่อนวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 หากผู้เข้ารับการอบรมมีรายชื่อ แต่ไม่มาอบรม จะไม่มีสิทธิ์ในการอบรมกับสมาคมฯ ทุกกรณี เป็นเวลา 1 ปี และทั้งหมดจะต้องมารายงานตัว เพื่อเข้าร่วมการอบรมที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2  เพื่อเริ่มอบรมในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 - 08.30 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง หลักสูตรการอบรมดังกล่าว จะจัดไปจนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรม ซึ่งหัวข้อหลักของการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย การพัฒนาเยาวชน, เทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละส่วน, การจัดการแข่งขัน, ฟุตบอลรากหญ้า, การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา และไทยแลนด์ เวย์ โดยใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 วัน

แสดงความคิดเห็น

Subscribe Our Monthly Newsletter