• Latest News : ,
  • Latest News : ,
  • Latest News : ,

NEWS DETAILS

GC ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. มอบ 32 ล้านบาทช่วยน้ำท่วม

GC ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. รวมพลังช่วยผู้ประสบอุทกภัย มอบเงินสนับสนุนภาครัฐ 32 ล้านบาท

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 32,000,000 บาท จาก นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่ม ปตท. ได้แก่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ใน รายการ “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” 

โดยสมทบเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ณ ห้องส่ง 5 อาคารปฏิบัติการ อสมท. ซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยดังกล่าว กลุ่ม ปตท. ได้เร่งบรรจุและทยอยมอบถุงยังชีพ รวมจำนวน 7,200 ถุง และน้ำดื่ม 2,520 ขวด เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยมาอย่างต่อเนื่อง

แสดงความคิดเห็น

Subscribe Our Monthly Newsletter