• Latest News : ,
  • Latest News : ,
  • Latest News : ,

NEWS DETAILS

สมาคมฯ ร่วมกับ ปตท. จัดอบรมโค้ชหลักสูตรเบื้องต้น ครั้งที่ 34/2562 ที่อุบลราชธานี 

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory Course by PTT ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 ขึ้น

ภายในพิธีเปิดการอบรม นำโดย สารทูล สิงห์นันท์ วิทยากรหลัก,  ธิดารัตน์ วิวาสุขุ วิทยากรผู้ช่วย พร้อมด้วย ผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน ประกอบด้วย

1.นายคชภัค เลือกสรร
2.นายพิชิตศักดิ์ ลูกสีดา  
3.นายอรรถพล โยธี
4.นายคิมหันต์ ดำขำ
5.นายศักดิ์สิทธิ์ มิ่งมูล
6.นายศราวุฒิ รักษาศรี
7.นายตะวัน ตั้งเจริญ
8.นายจตุรภัทร จันทร์แดง
9.นายสุชาติ จันทะแสง
10.นายนะเรศ กาพย์ไกรแก้ว
11.นายฉัตรชัย นนตา
12.นายศุภณัฐ รุ่งวาว
13.นางสาวอติพร นามแสน 
14.นายยุทธการ มุสิกะวัน
15.นายอำนวยชัย วงษ์นาม
16.นายพลกฤต สมเพ็ง
17.นายสัมพันธ์ เกษี
18.นายประยูร อุทธสิงห์
19.นายสุริยา ยาตรา
20.นายพิสิษฐ์ บัวงาม 
21.นายณัฐวุฒิ อุ่นเมือง
22.นายชวการ จันทร์สำโรง
23.นายศรายุทธ สุดสวาท
24.นายศักดา ยืนยิ่ง
25.นายภราดร กมลเลิศ
26.นายสุทธิศักดิ์ รุ้งศรี
27.นายศักดา ประเสริฐ
28.นายอรรถพล สายทอง
29.นายอภิรัฐการ อาษาบาล
30.นายรณกฤต เดชากุลตระกูล

อนึ่ง หลักสูตร FA Thailand Introductory ถือเป็นหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับคนที่ต้องการเป็นผู้ฝึกสอน โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรม ซึ่งหัวข้อหลักของการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย การพัฒนาเยาวชน, เทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละส่วน, การจัดการแข่งขัน, ฟุตบอลรากหญ้า, การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา และคอนเซ็ปต์ไทยแลนด์ เวย์ ซึ่งจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 วัน

สำหรับวันแรกได้มีการอบรมภาคทฤษฎีในหัวข้อ คุณลักษณะของโค้ช และเริ่มการสอนภาคปฏิบัติ ในหัวข้อการอบอุ่นร่างกาย, ความคล่องตัว, ความเร็ว และทักษะการเลี้ยงบอล โดยการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งนี้ จะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 14 กันยายน 2562 ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถส่งชื่อเข้าสมัครอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร AFC 'C' Coaching Certificate Course ได้ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Subscribe Our Monthly Newsletter