• Latest News : ,
  • Latest News : ,
  • Latest News : ,

NEWS DETAILS

ส.บอลฯ ร่วมกับ กกท. และ ปตท. แบโผผู้อบรมโค้ชเบื้องต้น ที่ จ.อุดรธานี

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกาศรายชื่อผู้ฝึกสอน ที่ผ่านคุณสมบัติ เข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งที่ 33/2562 ณ สนามเวสสุวรรณ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 30 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1.นายพัฒนพงษ์ ชุมจันทร์ , 2.นายศักดิ์ดา ป้องทอง , 3.นายสิทธิพงศ์ คัณทักษ์ , 4.นายอนุชิต ดอกบัว , 5.นายโกลีย์ มุ่งงาม , 6.นายปาณัสม์ โพธิ์หวัง , 7.นายภาณุพงศ์ ราชาทุม , 8.นายณัฐวุฒิ อู่สุวรรณทิม , 9.นายสุระเชษฐ์ ศิริวงค์ , 10.นายธนรัชต์ แปลงมาลย์ , 11.นายณัฐวุฒิ มุ่งร่วมกลาง , 12.นายไชยันต์ ภูยาทิพย์ , 13.นายสุชาติ เพชรเทียนชัย , 14.นายยศกร เหมือดเขื่อนขันธ์ , 15.นายอดิศักดิ์ ทองกูล

16.นายยุทธนา เทพมณี , 17.นายณัฐวุฒิ มีมูลทอง , 18.พันตรี สุรภัทร บริบูรณ์ , 19.นายธนาธิป มาสาซ้าย , 20.นายวิเชียร มาสาซ้าย , 21.นายสุนทร วระบุตร , 22.นายภาณุพันธ์ ศรีสุชาติ , 23.นายสมจิตร ภูษา , 24.นายปรีติกร กองพา , 25.นายธนาวิทย์ ศรีหริ่ง , 26.นายจิรัฏฐ์ ศรีหริ่ง , 27.นายอภิชาต บริสุทธิ์ , 28.นายภานุพงศ์ ศรีสมบูรณ์เวช , 29.นายวิศรุต เลาหะนันท์ และ 30.นายอรรฆวุฒิ รีรมย์

ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ให้โทรยืนยันสิทธิ์ที่เบอร์ 02-408-1523 ภายในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 หากผู้เข้ารับการอบรมมีรายชื่อและไม่มาอบรมจะไม่มีสิทธิ์ในการอบรมกับสมาคมฯทุกกรณี เป็นเวลา 1 และทั้งหมดจะต้องมารายงานตัว เพื่อเข้าร่วมการอบรมที่  สนามเวสสุวรรณ จังหวัดอุดรธานี เพื่อเริ่มอบรมในวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 08.00 - 08.30 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง หลักสูตรการอบรมดังกล่าว จะจัดไปจนถึงวันที่ 7 กันยายน 2562 โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรม ซึ่งหัวข้อหลักของการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย การพัฒนาเยาวชน, เทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละส่วน, การจัดการแข่งขัน, ฟุตบอลรากหญ้า, การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา และ ไทยแลนด์ เวย์ โดยใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 วัน

แสดงความคิดเห็น

Subscribe Our Monthly Newsletter