• Latest News : ,
  • Latest News : ,
  • Latest News : ,

NEWS DETAILS

อุปนายกฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร MA Instructor Refresher Course

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตร MA Instructor Refresher Course ขึ้น

ภายในพิธีปิดนำโดย นาย ธนศักดิ์ สุระประเสริฐ อุปนายกฝ่ายสื่อสารองค์กร และ ลิม คิม ชอน วิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 18 คนดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายธงชัย รุ่งเรืองเลิศ
2. นายอรุณ ตุลย์วัฒนางกูร
3. นายเศกสรร ศิริพงษ์ 
4. นายนพพร เอกศาสตรา 
5. นายประสบโชค โชคเหมาะ 
6. นางสาวหนึ่งฤทัย สระทองเวียน 
7. นายวีรยุทธ์ บินอับดุลเลาะมาน 
8. นายสารทูล สิงห์นันท์ 
9. นายไพบูลย์ เลิศวิมลรัตน์ 
10. นายสญชัย บุญช่วย 
11. นายชัชวาล เพชรไทย 
12. นายวิสูตร วิชายา 
13. นายเจตนิพัทธ์ รชตเฉลิมโรจน์
14. นายทวีศักดิ์ โมราศิลป์ 
15. นายปิยะพันธ์ ชบา 
16. นายปรรณ สุขแสวง 
17. นายทองสุข สัมปหังสิต 
18. นายสุรพล ธาตุระหัน

 

สำหรับการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โดยผู้อบรมบางส่วนจะสามารถทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมผู้ฝึกสอนของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ หลักสูตร FA Thailand Introductory Course ได้ทันที และบางส่วนจะสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากร

แสดงความคิดเห็น

Subscribe Our Monthly Newsletter