• Latest News : ,
  • Latest News : ,
  • Latest News : ,

Player Detail

อนาวิน จูจีน

Profile
ตำแหน่ง / Position: กองกลาง
สัญชาติ / Nationality : Thai
วันเกิด / Date of Birth: 24 FEB 1961
อายุ / Age: 59 ปี
ตำแหน่ง / Position: กองกลาง
ส่วนสูง / Height: 0 cm.
น้ำหนัก / Weight 0 kg.

Subcribe Our Monthly Newsletter

Subscribe Our Monthly Newsletter